Nieuwe online omgeving voor abonnees
Lees verder

Jaargang 37 nummer 5 2018

Ontwikkeling en onderzoek – Verslag 36e Panama-conferentie. Rekenen een hele kunst (jrg 37 nr. 5 2018)

Een verslag van de afgelopen Panama-conferentie met het thema ‘Rekenen een hele kunst’. De stand van zaken wordt geschetst bij het denken over rekenen-wiskunde in de basisschool en in het opleidingsonderwijs. Tijdens de conferentie richt de discussie zich op het onderwijs van de toekomst, maar ook op het evalueren van de kwaliteit van het onderwijs en het meenemen van onderzoeksresultaten in het overdenken van onderwijs.

Gratis
Redactioneel – De toekomst

Hoofdredacteur Cathe Notten geeft een overzicht van alle artikelen in deze Volgens Bartjens.

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Inzicht ontwikkelen

In de veranderende maatschappij lijkt er meer behoefte te zijn aan mensen die zelf hebben leren denken tijdens hun rekenwiskundeonderwijs dan aan mensen die alleen maar kunnen reproduceren. De auteurs houden een pleidooi voor Guided Reinvention, ofwel Geleid Heruitvinden, een aanpak die Hans Freudenthal in de jaren 80-90 van de vorige eeuw gebruikte.

Groetjes van groep 4 – Een, twee, boem!

Vandaag gaat juf Lia van Diem met de zwakke rekenaars uit haar groep vier aan de slag met een telspelletje.

Conceptuele doelen

In een themanummer rond de wiskunde in het rekenwiskundeonderwijs mag een artikel over doelen niet ontbreken. De auteurs gaan in op de vraag welke doelen nu en in de nabije toekomst van belang zijn.

Alle artikelen