Redactie


De redactie van ZONE bestaat uit personen die de verschillende werkvelden van OGO vertegenwoordigen:
- theorie en onderzoek;
- onderwijsbegeleiding en opleidingsonderwijs;
- de praktijk van het primair en speciaal onderwijs.

De redactie bestaat uit:

Bea Pompert

Ester van Oers

Marga Putter