Praktische rubriek Taal=Meer tijdelijk gratis beschikbaar voor iedereen!
Lees verder

Jaargang 7 - Nummer 3 (2019 - 2020)

inhoudsopgave
Gratis
redactioneel

aankondiging afscheid als hoofdredacteur

Gratis
Formatief evalueren in je taalles

N.a.v. de SLO-publicatie ‘Formatief evalueren in het primair onderwijs: werken aan groei’ zijn drie leraren van bs. De Bosmark in Dinxperlo taallessen gaan ontwikkelen waarin dat formatief evalueren een belangrijke rol speelt. Zij hebben dat uitgeprobeerd bij verschillende facetten van taalonderwijs in hun eigen groepen. Daaruit bleek dat kinderen een grotere betrokkenheid gingen vertonen. Het klein houden van doelen en het daarnaast formuleren van succescriteria samen met de leerlingen, bleken belangrijke aspecten daarbij. Die vroegen echter in het team ook nog een flinke oefenfase.

Gratis
Het taaltalent van Janine Abbring

Hoe taal een belangrijke rol speelt in het leven en werk van deze tv-journalist/redacteur.

Leerlingen leren zoeken op internet, hoe dan?

Zoeken vraagt niet alleen voorbereiding, maar botst vaak ook met de betrouwbaarheid, de leesbaarheid en de geschiktheid van de gevonden bronnen. Via zeven stappen kunnen kinderen dat informatief zoeken zich eigen maken. Gebruik maken van betrouwbare bronnen, is dan een essentieel onderdeel in dat leerproces. Wikikids blijkt een niet erg geschikte bron.

Yosan, jij gaat winnen met voorlezen!

Column ouder
Vader Wegihu Teame vertelt hoe zijn dochter Yosan de finale won van de Nationale Voorleeswedstrijd. Zijn gezin kwam zeven jaar geleden uit Eritrea naar Nederland.

Alle artikelen