Weten Jaargang 1 - Nummer 2 (2013-2014)

Begrijpend lezen: het kan slimmer en beter

Lezen met begrip is een complexe vaardigheid. Onder invloed van krimp en de wet op passend onderwijs worden de niveauverschillen tussen leerlingen in klassen steeds groter, maar de beschikbare onderwijstijd blijft hetzelfde. Dit stelt leraren voor een nog grotere opgave. Hoe vind je als leraar de juiste handelingsgerichte aanpak om de opbrengsten van begrijpend lezen te verbeteren? De auteurs beschrijven op welke manier leraren hun onderwijsaanbod in begrijpend lezen kunnen optimaliseren en geven voorbeelden van oplossingen.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Van de redactie

Over de ervaring met een cursus over het verbeteren van publieksgerichte teksten.

Lees verder
Inhoudsopgave
Lees verder