Weten Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019) Gratis
redactioneel
Lees verder
Je kunt niets zonder kennis – taalonderwijs zonder trucjes

Naar aanleiding van de publicatie van de zg. Grote Opdrachten van de ontwikkelgroep Nederlands van Curriculum.nu beschrijft Marc van Oostendorp wat hem in deze teksten opvalt. Zijn motto is daarbij dat je moedertaal leren nooit ophoudt en dat het daarom belangrijk is om leerlingen niet alleen te trainen in hun taalvaardigheid, maar ze ook kennis over taal en taalgebruik aan te reiken. Alleen zo kun je blijven leren.

Lees verder