Doen Jaargang 7 - Nummer 2 (2019 - 2020)

Leestoetsen en hun betekenis voor het onderwijs. Betekenis en inzet van de AVI-toetsen

In een tweeluik bespreken Anneke Smits en Erna van Koeven de DMT (vorige nummer) en de AVI-toetsen (dit nummer) en beschrijven ze hoe deze leestoetsen zo ingezet (of juist achterwege gelaten) kunnen worden dat ze de leesontwikkeling niet schaden, maar een zinvolle bijdrage leveren aan het goed leren lezen. AVI heeft meer waarde dan DMT, doordat het om het lezen van teksten gaat, het doel van leren lezen. Tegelijk is het gebruik om de AVI-toetsen in te zetten om ‘leesachterstand’ op te sporen. De wetenschappelijke verantwoording toont een afvlakking van de groei na E6. Door koppeling van leesstof aan de door AVI aangewezen leesniveaus wordt de leesontwikkeling juist geremd.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
inhoudsopgave
Lees verder
redactioneel

aankondiging afscheid als hoofdredacteur

Lees verder