Weten Jaargang 1 - Nummer 3 (2013-2014)

Leren schrijven met peer response

Voor kinderen is schrijven zonder twijfel de moeilijkst te leren taalvaardigheid. Veel leraren ervaren het realiseren van goed schrijfonderwijs als een lastige en arbeidsintensieve taak. In het SLOproject “Leren schrijven met peer response” is lesmateriaal ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en is het effect ervan op de schrijfvaardigheid onderzocht. Leren schrijven met hulp van medeleerlingen (‘peer response’) blijkt een veelbelovende aanpak voor het schrijfonderwijs.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Van de redactie

Over de ervaring met een cursus over het verbeteren van publieksgerichte teksten.

Lees verder
Inhoudsopgave
Lees verder