Doen Jaargang 7 - Nummer 1 (2019 - 2020) Gratis

Meer halen uit de schoolbibliotheek – werken aan een levende leescultuur.

Door: Kees Broekhof

De bibliotheek op school is op steeds meer basisscholen aanwezig. De vraag is echter of dit leidt tot meer leesplezier en de motivatie om ook buiten de school meer te lezen. Hierin spelen drie factoren een cruciale rol: 1. De afstemming van de collectie op de interesses van de leerlingen op die school; 2. de rol van de leraar t.a.v. leesactiviteiten, zoals stillezen, voorlezen en leeslessen en 3. de manier waarop ouders via de bibliotheek op school betrokken raken bij het vrijetijdslezen van hun kinderen.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
inhoudsopgave
Lees verder
redactioneel

aankondiging afscheid als hoofdredacteur

Lees verder