Praktijkonderzoek Jaargang 6 - nummer 2 (2018-2019) Gratis

Meer meertaligheid in het basisonderwijs…Ja maar, hoe? Nieuwe inzichten door meertaligheidsprojecten

Door: Dr. Joana Duarte en Dr. Mirjam Günther

Nederland is rijk aan talige en culturele diversiteit maar toch blijft de hoofdtaal van het curriculum het Nederlands. Andere talen, zoals migranten- of streektalen spelen een kleinere (of geen) rol in het onderwijs. In dit artikel worden de achtergronden en bedoelingen besproken van recent gestarte projecten vanuit de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en Emmen rond het inzetten van alle daar in het onderwijs aanwezige talen.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
inhoudsopgave jaargang 7 nummer 1
Lees verder
redactioneel

ervaringen van de hoofdredacteur...

Lees verder