Weten Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019) Gratis

Op weg naar nieuwe kerndoelen voor het taalonderwijs

Door: Joanneke Prenger, Jantien Smit

Curriculum.nu heeft als opdracht uit te zoeken wat leerlingen in po en vo in de nabije toekomst moeten kennen en kunnen. Hoe gaat dat in zijn werk en hoe hebben leraren uit het ontwikkelteam voor het leergebied Nederlands dat proces ervaren tot dan toe? Welke wensen hebben zij zelf voor de ontwikkeling van het vak?

inhoud

inhoudsopgave

Lees verder
Een opfrisbeurt

Zoals je je eigen werkomgeving af en toe eens moet opruimen en anders inrichten, zo is dat ook bij tijdschriften. MeerTaal heeft om die reden na vijf jaar een andere lay-out.

Lees verder