Praktijkonderzoek Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)

Taalonderzoek in de praktijk – Femke van der Wilt

Femke van der Wilt promoveerde aan de VU op de rol van communicatieve taalvaardigheid bij sociale afwijzing. Leidt een lager niveau van taalvaardigheid eerder tot sociale afwijzing dan bij kinderen die dit lagere niveau niet hebben? In de literatuur is vrijwel alleen de woordenschat onderzocht. Daarom onderzocht zij de communicatieve taalvaardigheid. Hieruit bleek dat een lage score daarin inderdaad samenhing met meer afwijzing.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Van de redactie

Over de ervaring met een cursus over het verbeteren van publieksgerichte teksten.

Lees verder
Inhoudsopgave
Lees verder