Doen

Taaltegels

Taalonderwijs in beeld.

Lees verder
Nog meer taal!
Lees verder
Taalonderwijs in beeld

Schooltijd.

Lees verder
Tjee, er fietst een kikker over het water….

Taalonderwijs in beeld.

Lees verder
Aan de slag met Wikikids

WikiKids is het meest authentieke schrijflab voor kinderen ter wereld. Zo zou Gerard Dummer WikiKids (www.wikikids.nl), de Nederlandstalige internet-encyclopedie voor en door kinderen, het liefst omschrijven. WikiKids biedt voor het onderwijs veel mogelijkheden om stelonderwijs, maar ook wereldoriëntatie, mediawijsheid en 21st century skills te stimuleren.

Lees verder
Beeldsonnetten van Ted van Lieshout inspireren leerlingen

Taalonderwijs in beeld.

Lees verder
Het gebruik van Twitter in de klas

De magische aantrekkingskracht van de computer is er! Zodra het internet opgestart is, is er een hoge mate van betrokkenheid in je groep. Of het nu een website, een filmpje, of om Pinterest met foto’s gaat. Het werkt! In dit artikel aandacht voor Twitter: Hoe kun je Twitter inzetten als middel voor taalonderwijs?

Lees verder
Leer kleuters mindmappen

Mindmappen wordt steeds vaker als werkvorm in het onderwijs gebruikt. Het helpt leerlingen bij het structureren en onthouden van informatie. Dit artikel geeft een beschrijving van deze werkwijze, aangevuld met praktische handvatten om in uw eigen kleutergroep met mindmappen aan de slag te gaan!

Lees verder
1+1= SAMEN

Taalonderwijs in beeld.

Lees verder
Poëzie

Dichten rond 4/5 mei.

Lees verder
Spelend is leren een makkie!

Taalonderwijs in beeld.

Lees verder
Meer kennis, meer inzicht, meer taal

Wilt u uw zaakvaklessen uitdagender maken? Voer dan taaldenkgesprekken met uw leerlingen. Daarmee slaat u twee vliegen in een klap: u werkt aan zaakvakdoelen én aan taalontwikkeling. In ontwerponderzoek is een onderbouwde, samenhangende didactiek ontwikkeld die in de praktijk uitvoerbaar is én toepasbaar is in alle zaakvakken. Taaldenkgesprekken zijn de kern. In dit artikel leggen de auteurs uit hoe u deze didactiek in uw eigen zaakvaklessen kunt toepassen.

Lees verder
Poëzie – Cijfergedichten

Poëzie is meer dan alleen taal. In de vorm en de inhoud van gedichten spelen ook getallen vaak een rol. Gebruik deze lessuggesties om met leerlingen uit de middenbouw met getallen in gedichten aan de slag te gaan.

Lees verder
Taalonderwijs in beeld

Van start tot finish volgen we hoe de kinderen van groep 6 van KBS de Achthoek in Amsterdam binnen het thema Dieren aan hun werkstukken werken. Een enthousiasmerende activiteit waarbij verschillende vakken met elkaar geïntegreerd worden.

Lees verder
Poëzie

Poëzie stimuleert moeiteloos verschillende 21e-eeuwse vaardigheden: gedichten schrijven en bespreken nodigt uit tot creativiteit en samenwerken en doet ook een beroep op sociale en culturele vaardigheden van leerlingen. In de volgende lessuggesties bekijken de kinderen met nieuwsgierige ogen de wereld om hen heen en zichzelf.

Lees verder
Nog meer taal!
Lees verder
Koffer vol woorden

Poëzie voor midden- en bovenbouw.

Lees verder
Taalonderwijs aan nieuwkomers

Paula Piera en Susanne Oudshoorn werken bij het Taalcentrum in Almere, het Taalcentrum verzorgt o.a. het onderwijs aan de kinderen van het AZC in Almere, Wij vroegen hen naar hun ervaringen en om een paar tips voor het werken met deze doelgroep.

Lees verder
Snellezen in groep 8

Elk jaar weer buigen leraren zich over de vraag hoe leerlingen op de stap naar het voortgezet voorbereid moeten worden. Op De Hovenschool in Deventer ontstond het idee om aan een programma studievaardigheden een onderdeel ‘snellezen’ toe te voegen. In dit artikel wordt die keuze verantwoord, de opzet van het programma beschreven en de eerste ervaringen gedeeld.

Lees verder
Gerichter aan de slag met begrijpend lezen

Veel kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen krijgen tijdens de lessen in dit “vak” verlengde instructie. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat de verlengde instructie niet voor alle kinderen de meest effectieve ondersteuning is. De auteur bespreekt hoe leraren beter kunnen differentiëren en zo aansluiten bij de onderwijsbehoeften van hun leerlingen.

Lees verder
Taal is meer

Spelen met taal door middel van taalspellen voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.

Lees verder
Taalonderwijs aan nieuwkomers

AZC-school De Hesselanden in Emmen staat op het terrein van het AZC, waar gezinnen met minderjarige kinderen verblijven. Kinderen die de taal nog moeten leren gaan naar het Expertisecentrum Anderstaligen (ECA). Na een jaar (vier modules Nederlands) gaan de leerlingen naar een reguliere basisschool. Judith Zwart, taalcoördinator, vertelt over de werkwijze op haar school.

Lees verder
Taal leren door te filosoferen

Filosoferen is heel leerzaam, kinderen leren kritisch en creatief te denken én het is goed voor hun taalontwikkeling. Hoe filosoferen aan de taalontwikkeling bijdraagt, laat Fabien van der Ham van filosofiejuf.nl in dit artikel zien. Tenslotte geeft ze een belangrijke tip voor het zelf begeleiden van een filosofisch gesprek.

Lees verder
Door een taalbril zie je overal

Taal en muziek hebben veel gemeen. Ze bestaan allebei uit betekenisvolle klanken. Liedteksten kunnen iets aan muziek toevoegen en omgekeerd. Lees in dit artikel welke verbindingen tussen taal en muziek benut kunnen worden om kinderen zowel in muziek als in taal vooruit te helpen.

Lees verder
Taal is meer

Spelen met taal door middel van taalspellen voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.

Lees verder
De taal van het kijken

Kijken naar kunst en daar met elkaar over praten door middel van Visual Thinking Strategies (VTS) stimuleert de taalontwikkeling. Kinderen breiden hun woordenschat uit, leren zich verbaal uit te drukken en ontwikkelen hun kritisch denkvermogen. Scholen in Nederland ontdekken deze methode nu ook.

Lees verder
Doelgericht werken in passend onderwijs

GAS staat voor Goal Attainment Scaling, letterlijk het inschatten van de mate waarin een doel behaald is. Marian Bruggink en Judith Stoep vertellen over hun project: GAS Geven: Doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs te beginnen.

Lees verder
Taalrondes en de taalmethode

Willemijn Vernout volgde de opleiding tot consulent Taalvorming, waarbij ze leerde werken met taalrondes en het implementeren van taalrondes in het curriculum van de basisschool. In dit artikel vertelt ze hoe je deze verbinding kunt leggen, zodat je zelf ook kunt gaan experimenteren met taalrondes bij je taalmethode.

Lees verder
Zomerdip wordt zomertop

Leraren melden het en wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er tijdens de lange zomervakantie bij sommige kinderen een achteruitgang in leesvaardigheid optreedt. De auteurs laten in dit artikel zien hoe professionals en ouders samen de zomerdip aanpakken.

Lees verder
Discussiëren kun je leren

Voor kinderen is het steeds belangrijker dat ze kunnen meepraten over maatschappelijke vraagstukken. In dit artikel beschrijven de auteurs hoe ze leerlingen leren om gezamenlijk te discussiëren over technologische vraagstukken.

Lees verder
Taal is meer

Spelen met taal door middel van taalspellen voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.

Lees verder
‘Juf dit is een mooi woord!’

Door gebruik te maken van literatuur en het stimuleren van eigen creativiteit, leer je kinderen om naar de wereld te kijken vanuit verschillende invalshoeken en ‘out of the box’ te blijven denken. Om leraren hierbij te ondersteunen ontwikkelden de auteurs samen met scholen een leerlijn literatuur & lezen.

Lees verder
Taalonderwijs aan nieuwkomers

Hoe krijg je een goed zicht op de beginsituatie van nieuwkomers zonder hen te testen?

Lees verder
Het Lees Promotie Team aan de slag

Vier leerlingen uit groep 8 zitten in de hal van daltonschool obs ’t Schöppert in Hengelo (O) met elkaar te overleggen. Samen vormen zij het Lees Promotie Team (LPT) van de school. In dit artikel beschrijft Paul Smidt, leraar op het Schöppert, hoe ze als team leerlingen hierbij begeleiden.

Lees verder
Grammatica is leuk (deel 1)

De schoolgrammatica zoals die al decennia onderdeel is van het taalonderwijs, is qua inhoud en qua vorm niet aantrekkelijk. Dolf Janson zal in de drie nummers van MeerTaal, die dit schooljaar verschijnen, een inkijkje geven in een andere invulling van grammaticaonderwijs, gebaseerd op onderzoek en ontwikkelwerk vanuit de Radboud Universiteit.

Lees verder
Taalonderwijs in beeld

Leerlingen uit groep 7a en 7b van de Dom Helder Camaraschool uit Groningen hebben echte speeddates gehouden met boeken. Gedurende 2 minuten hadden ze een ‘date’ met een ander kind. Om de beurt vertelden ze elkaar 1 minuut lang over hun favoriete boek.

Lees verder
Taal is meer

Spelen met taal door middel van taalspellen voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.

Lees verder
Taalonderwijs aan nieuwkomers

Aan de slag met ongeletterde ogen: aandachtpunten bij de alfabetisering van nieuwkomers

Lees verder
Grammatica is leuk (deel 2)

In het eerste deel van deze korte serie over betekenisgericht grammaticaonderwijs zagen we hoe peuters met twee woorden al onderscheid weten te maken tussen doenzinnen en zijnzinnen. Nu bouwen we daarop voort en gaan we die zinnen al wat verder aankleden en onderzoeken

Lees verder
Wees kieskeurig met prenten-apps

In de appstores van Apple en Google zijn veel apps te vinden met verhalen voor kinderen. Vrijwel altijd zijn die voorzien van veel toeters en bellen. Hierdoor verdwijnt het verhaal zelf wat naar de achtergrond. Dit heeft een negatief effect op de uitbreiding van de taalvaardigheid en de woordenschat. Het kan echter anders. Christiaan Coenraads vertelt hoe dit zit.

Lees verder
Taal is meer

Spelen met taal door middel van taalspellen voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.

Lees verder
Ipads in de begrijpend leesles

In dit artikel beschrijven de auteurs aan de hand van een inspirerend praktijkvoorbeeld waarin verschillende apps worden gebruikt, hoe je iPads interactief kunt inzetten in het begrijpend leesonderwijs.

Lees verder
Taal in de buitenschoolse context

Wat is de kracht van buitenschools leren? Wat kunnen scholen ervan leren en hoe kunnen buitenschoolse partners verbindingen zoeken met taalontwikkeling binnen de klas? Voor dit artikel ging Itie van den Berg met verschillende Groningers uit de onderwijspraktijk en de kinderopvang in gesprek om de mogelijkheden voor taalontwikkeling in en buiten school in kaart te brengen.

Lees verder
Werken aan taaldoelen? Maak radio!

Leerlingen zelf radio laten maken zodat ze beter te worden in taal. Met die gedachte startte Radio Actief als radiozender een jaar geleden op basisschool De Vijf Hoeven in Tilburg. Nu maken kinderen van groep 5 t/m 8 wekelijks een radioprogramma met als belangrijkste doel: werken aan de eigen taalvaardigheden door de wereld te ontdekken. In dit artikel vertellen Tjeerd van den Elsen en Marieke Hamburg over dit unieke project op hun school.

Lees verder
Taal is meer

Spelen met taal door middel van taalspellen voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.

Lees verder
Taal = meer

Opdrachten voor leerlingen: woordentrappen maken, herkennen van stopwoorden, spiegelwoorden, in uitdrukkingen met geen dat woord veranderen in een, woorden die ervaringen oproepen.

Lees verder
Een leerlijn schrijven met ‘peer response’

Op basis van onderzoek is een leerlijn ontwikkeld, waarbij leerlingen elkaar helpen hun teksten systematisch te verbeteren.

Lees verder