Opinie


Jaargang 6 - nummer 3 (2018-2019)
Gebarentaal voor iedereen! Over het belang van gebarentaal voor horende kinderen

3000 kinderen kregen een kennismakingsles Nederlandse Gebarentaal, een van onze inheemse talen. Het enthousiasme van leerlingen en leraren kwam door nieuwsgierigheid en het besef dat deze vaardigheid bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving. Hoe jonger je een taal leert, hoe minder moeite dat kost en het werkt ook stimulerend op de cognitieve ontwikkeling. Als basis voor deze introductie kiest men dan voor ondersteunende gebaren.

Lees verder

Jaargang 6 - nummer 1 (2018-2019)
Het taaltalent van Özcan Akyol

De schrijver Akyol vertelt hoe de ervaren tegenwerking, ook op de scholen die hij bezocht, hem juist motiveerden om dingen beter en anders te doen. En dat heeft gewerkt.

Lees verder

Jaargang 5 - Nummer 1 (2017-2018)
Leuker kunnen we het wel maken

Interview met Jan Paul Schutten over zijn visie op samenhang in het taal- en rekenonderwijs op de basisschool en het belang van jeugdliteratuur daarbij.

Lees verder

Jaargang 4 - Nummer 3 (2016-2017)
Van taalarm naar taalrijk onderwijs

Uit de laatste PISA-resultaten blijkt dat Nederland voor leesvaardigheid gezakt is op de internationale vergelijkingsladder: onze score is gedaald en het percentage laaggeletterde leerlingen is toegenomen. In dit artikel geven de auteurs een toelichting op deze resultaten: wat is er aan de hand?

Lees verder

Jaargang 2 - Nummer 2 (2014-2015)
Goed onderwijs: de sleutel tot succes

We vinden veel kinderen op scholen die wel willen, maar niet kunnen lezen. Ze slagen er onvoldoende in om woorden goed en snel te ontsleutelen. Deze leerlingen hebben méér leesondersteuning en méér leesoefening nodig dan de gemiddelde leerling. Dit artikel betoogt dat met goed onderwijs de leesproblemen bij een groot deel van de leerlingen kunnen worden voorkomen.

Lees verder