Redactie

MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal in het basisonderwijs. Het richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van het woord. MeerTaal biedt een mix van theorie en praktijk, afgestemd op iedereen die betrokken is bij het primair onderwijs.

MeerTaal wordt uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum BV te Assen en verschijnt drie keer per jaar.

Redactieadres:
Joanneke Prenger
p/a SLO
Postbus 2041
7500 CA Enschede

Naar dit adres kunt u alles opsturen wat met de redactionele inhoud verband houdt. U kunt hier ook boeken ter bespreking aanbieden.

Redactie
Joanneke Prenger - SLO
Hieke van Til - stichting Taalvorming
Dolf Janson - JansonAdvies
Itie van den Berg - ZIP Innovatieve Projecten
Marian Bruggink - Expertisecentrum Nederlands