‘Sneak preview’ nieuwe vormgeving
Lees verder

Nummer 4 - 2019

Inhoudsopgave
Gratis
Redactioneel

Redactioneel door hoofdredacteur Dr. Wil H.E. Buntinx.

Gratis
Samen werken aan nieuwe ontmoetingen in de marge: participatief actieonderzoek

Dit artikel presenteert een sociaal experiment waarin met betrokkenen is onderzocht of en hoe door een verrijking van perspectieven meer gevarieerde interacties kunnen ontstaan met mensen met een ernstige verstandelijke
en meervoudige beperking.

Prioritering en haalbaarheid van gezondheidsinformatieoverdracht bij huisartspatiënten met een verstandelijke beperking: een Delphi studie

De hier beschreven Delphi studie had als doel om de voor GIO belangrijkste acties, rollen en organisatorische factoren te laten prioriteren en hun haalbaarheid in de dagelijkse praktijk te laten beoordelen door een expertgroep van huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s) en professionele begeleiders.

Deïnstitutionalisering en verstandelijke beperkingen

In dit artikel gaat de auteur na hoe het staat met de deïnstitutionalisering van mensen met VB.

Berichten en Publicaties

Lees hier de berichten van deze editie.

Alle artikelen