Inzenden dissertaties Ds. Visscherprijs 2020
Lees verder

Nummer 3 - 2019

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Gratis
Redactioneel

Redactioneel door hoofdredacteur Dr. Wil H.E. Buntinx.

Gratis
Kan ik je veilige haven en veilige basis zijn? Een ouderperspectief op ouder-kind gehechtheid bij kinderen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking

Deze studie rapporteert over een onderzoek bij ouders over hun rol als gehechtheidsfiguur voor hun kind met EMB. Ook wordt gekeken naar de voorwaarden die zij nodig achten om een gehechtheidsrelatie op te bouwen met hun kind. Het artikel bevat relevante informatie voor professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van ouders met een kind met EMB.

Wat is het effect van ontspanningstherapie op gedragsproblemen en stressbeleving bij mensen met een licht verstandelijke beperking? Een systematische review

In dit artikel wordt verslag gedaan van een systematisch literatuuronderzoek naar (effecten van) ontspanningstherapieën bij mensen met een LVB.

Dialoog als sleutel naar duurzame samenwerking

Amerpoort, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, beoogt samen met familie, vrijwilligers, buren en andere organisaties te werken aan een goed leven met zoveel mogelijk eigen regie voor haar cliënten. Om dit te versterken is in 2014 een andere manier van werken geïntroduceerd: ‘taakvolwassen werken’: het team van begeleiders krijgt en neemt meer verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg. De focus ligt daarbij op het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg waarbij cliënt, familie en begeleider de spil vormen. Als onderdeel van deze veranderbeweging is in 2016 gestart met het traject ‘Dialoog over Kwaliteit’.

Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen in hun laatste levensfase

De laatste jaren is er toenemende aandacht voor zorg in de laatste levensfase en palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Onderzoeken bevestigen dat er inmiddels al veel winst is behaald, maar dat er ook nog veel verbeteringen mogelijk zijn. Het doel van dit overzicht is om lezers inzicht te geven in de onderwerpen en uitkomsten van recente onderzoeken naar zorg in de laatste levensfase en palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen.

Alle artikelen