Nummer 2 - 2011

Een index voor de mate waarin de Triple- C-methodiek is geïmplementeerd

Interne consistentie en exploratieve factoranalyse Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement