Weten Nummer 2 - 2019

Feitenoverzicht: Jeugdige daders met verstandelijke beperkingen

Er komt steeds meer aandacht voor de overver­tegenwoordiging van mensen met verstande­lijke beperkingen (VB) in het strafrecht (Kaal, 2016). Zij vertonen vaker delinquent gedrag en/of hebben een grotere kans om opgepakt te worden dan mensen zonder VB. Interessant is om na te gaan in hoeverre dit ook geldt voor jongeren met VB. Het doel van dit overzicht is om lezers inzicht te geven in de onderwerpen, methoden en uitkomsten van recente onder­zoeken naar jongeren met VB die betrokken zijn bij strafbare feiten of gedetineerd zijn.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Inhoudsopgave
Lees verder
Redactioneel

Redactioneel door hoofdredacteur Dr. Wil H.E. Buntinx.

Lees verder