Praktijkonderzoek Nummer 1 - 2020

Gewichtsstatus van mensen met verstandelijke beperkingen: effecten van interventies

Het aandeel volwassenen met matig of ernstig overgewicht in Nederland bedraagt momenteel iets meer dan 50%; voor kinderen is dat percentage 12%; voor ondergewicht zijn de percentages veel lager: resp. 1% en 5% (CBS Statline, 2019). Ook veel mensen met verstandelijke beperkingen kampen met overgewicht (o.a. Evenhuis, 2014; Krause, Ware, McPherson, Lennox & O’Callaghan, 2016; Keeman, 2012) of ondergewicht (o.a. Emerson, 2005). Er zijn wereldwijd legio interventies voor een gezonde gewichtsstatus. Interessant is om na te gaan wat bekend is over de effectiviteit van zulke programma’s voor mensen met verstandelijke beperkingen.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement