Inhoudsopgave Nummer 3 - 2019 Gratis
Redactioneel

Redactioneel door hoofdredacteur Dr. Wil H.E. Buntinx.

Lees verder
Kan ik je veilige haven en veilige basis zijn? Een ouderperspectief op ouder-kind gehechtheid bij kinderen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking

Deze studie rapporteert over een onderzoek bij ouders over hun rol als gehechtheidsfiguur voor hun kind met EMB. Ook wordt gekeken naar de voorwaarden die zij nodig achten om een gehechtheidsrelatie op te bouwen met hun kind. Het artikel bevat relevante informatie voor professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van ouders met een kind met EMB.

Lees verder