Opinie Nummer 2 - 2020

Langdurig ‘kooien’ ontoelaatbaar

Een van de meest ingrijpende maatregelen in de zorg betreft het vasthouden van patiënten tegen hun wil. Onlangs boog het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg zich over de vraag of het langdurig vastbinden van een 8-jarig kind met een verstandelijke beperking in overeenstemming is met elementaire mensenrechten, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De mensonterende omstandigheden waaronder het vastbinden plaatsvond, maakten dat er volgens het Hof sprake was van een onmenselijke behandeling die in strijd is met het folterverbod. Hoewel het een zorginstelling in Noord-Macedonië betrof, is deze casus niet geheel zonder betekenis voor andere landen.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement