Weten Nummer 1 - 2010

Spel en emotioneel welbevinden bij kinderen met een verstandelijke beperking

Dit artikel gaat over de relatie tussen spel en emotioneel welbevinden bij kinderen met een verstandelijke beperking. Een empirisch onderzoek vond plaats bij 83 kinderen tussen 3 en 17 jaar. Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan voor de begeleiding van spel bij kinderen met een verstandelijke beperking, rekening houdend met hun emotionele ontwikkelingsniveau.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement