Nominaties Ds. Visscherprijs Nummer 1 - 2020

Timely identification of people with intellectual disabilities in need of palliative care

De afgelopen decennia is de aandacht voor het belang en het positieve effect van palliatieve zorg enorm toegenomen. Ook in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen wordt de meerwaarde van palliatieve zorg steeds meer herkend. Om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen bieden is het van belang dat de behoefte aan palliatieve zorg tijdig wordt gesignaleerd. Echter, het tijdig signaleren is een belangrijk knelpunt in de praktijk.

Halverwege 2013 zijn het ErasmusMC en Radboudumc daarom gezamenlijk een studie gestart naar de ontwikkeling van een hulpmiddel (checklist voor screening) ter ondersteuning van zorgverleners bij het identificeren van de mensen met verstandelijke beperkingen die mogelijk behoefte hebben aan palliatieve zorg. Dit hulpmiddel, PALLI, is (1) eerst ontwikkeld op basis van kennis uit de dagelijkse zorg en (2) vervolgens getoetst op toepasbaarheid, haalbaarheid en validiteit.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement