Feitenoverzicht


Nummer 3 - 2020
Aantal ouderen met verstandelijke beperkingen

Het is inmiddels bekend dat de ondersteuning van ouderen met verstandelijke beperkingen (VB) anders is dan toen zij jonger waren. In de ondersteuning moet rekening worden gehouden met toenemende gezondheidsproblemen, afname van fysieke mogelijkheden, toename van psychische kwetsbaarheid en minder sociale contacten. Naast deze inhoudelijke aspecten is het ook van belang om te weten om hoeveel ouderen het gaat. In het verleden (zie tekstkader) is daar al onderzoek naar gedaan. In dit feitenoverzicht wordt de huidige stand van zaken toegelicht.

Lees verder

Nummer 2 - 2020
Attitudes van buren

Mensen met verstandelijke beperkingen (VB) die professionele ondersteuning behoeven, woonden vroeger in grootschalige afgezonderde instellingen. Maar steeds meer mensen met VB wonen nu kleinschalig in de samenleving. Deze deïnstitutionalisering leidt meestal tot goede uitkomsten ten gunste van vaardigheden en gedrag. Inclusie wordt veel beperkter gerealiseerd (Maaskant, 2019; Bredewold, Hermus & Trappenburg, 2020). Het is interessant na te gaan wat de buurt van hun buren met VB vindt.

Lees verder