Nominaties Ds. Visscherprijs


Nummer 1 - 2020
Betekenisvolle samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking

Patiënten worden in toenemende mate betrokken in gezondheidsonderzoek. Betrokkenheid van mensen met een verstandelijke beperking in gezondheidsonderzoek, ook wel bekend als inclusief gezondheidsonderzoek, wordt geacht te leiden tot een betere match tussen onderzoek en praktijk. Met de start van het promotieonderzoek van Tessa Frankena in 2014 pleitte de Academische Werkplaats Sterker op eigen benen, een samenwerking tussen het Radboudumc en negen zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, voor structurele studie van inclusief gezondheidsonderzoek. Het proefschrift is getiteld “Optimizing inclusive health research: where expectations and realities meet. Meaningful collaboration with people with intellectual disabilities”.

Lees verder

Nummer 1 - 2020
Sociale informatieverwerking van jongeren met een licht verstandelijke beperking

Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben een hoger risico dan hun leeftijdgenoten op het ontwikkelen van externaliserende gedragsproblemen, zoals agressief, grensoverschrijdend en delinquent gedrag (Douma, Dekker, De Ruiter, Tick, & Koot, 2007; Kaal, Brand, & Van Nieuwenhuijzen, 2012; Sainero, Del Valle, López, & Bravo, 2013). Het hoofddoel van dit proefschrift was om op zowel wetenschappelijke als diagnostische wijze bij te dragen aan een beter begrip van agressie en gedragsproblemen bij jeugdigen met een LVB vanuit de theorie van de sociale informatieverwerking (SIV; Dodge, 1980). Dit werd mogelijk gemaakt door het ontwikkelen van nieuwe instrumenten voor het meten van individuele SIV-cognities.

Lees verder

Nummer 1 - 2020
Timely identification of people with intellectual disabilities in need of palliative care

De afgelopen decennia is de aandacht voor het belang en het positieve effect van palliatieve zorg enorm toegenomen. Ook in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen wordt de meerwaarde van palliatieve zorg steeds meer herkend. Om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen bieden is het van belang dat de behoefte aan palliatieve zorg tijdig wordt gesignaleerd. Echter, het tijdig signaleren is een belangrijk knelpunt in de praktijk.

Halverwege 2013 zijn het ErasmusMC en Radboudumc daarom gezamenlijk een studie gestart naar de ontwikkeling van een hulpmiddel (checklist voor screening) ter ondersteuning van zorgverleners bij het identificeren van de mensen met verstandelijke beperkingen die mogelijk behoefte hebben aan palliatieve zorg. Dit hulpmiddel, PALLI, is (1) eerst ontwikkeld op basis van kennis uit de dagelijkse zorg en (2) vervolgens getoetst op toepasbaarheid, haalbaarheid en validiteit.

Lees verder