FAQ

Administratie

NTZ verschijnt vier maal per jaar in de maanden maart, juni, september en december.

Neem contact met ons op via klantenservice@vangorcum.nl, dan kunnen we het voor u uitzoeken.

Je kunt zelf online je gegevens aanpassen via de knop ‘gegevens wijzigen’. Lukt dit niet? Neem dan contact op.

 

Ja. U kunt een collectief abonnement op één adres aanvragen. Bij grotere aantallen gelden gereduceerde tarieven. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via klantenservice@vangorcum.nl

Opzeggingen dienen voor 1 december te geschieden.

Neem hiervoor contact op met de Abonnementenadministratie van Van Gorcum:

Koninklijke Van Gorcum BV
Postbus 43
9400 AA Assen
[t] 0592 – 379 555
[e] klantenservice@vangorcum.nl

Inloggen

De antwoorden op vragen over het inloggen op het tijdschriftenplatform vind u op http://www.vangorcumtijdschriften.nl/faq/.

Publiceren in NTZ

De redactie van NTZ beoordeelt ingezonden manuscripten op wetenschappelijke verantwoording en diepgang, maatschappelijke relevantie, originaliteit, eenvoud en directheid van stijl.

De omvang van een manuscript is maximaal 10 pagina’s A4 (32 regels en 10 woorden per regel)

Het manuscript moet voorzien zijn van een samenvatting in het Nederlands en in het Engels van elk ongeveer 80 woorden. En in NTZ gebruiken we consequent de spelling volgens de Woordenlijst van de Nederlandse taal.

: Literatuurverwijzingen, web-verwijzingen en literatuurlijst moeten volgens APA stijl (American Psychological Association. Publication Manual, vanaf 5th edition) worden opgemaakt. Alle auteursnamen dienen alfabetisch gerangschikt te worden

Nee, de auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn manuscript.

Artikelen (in Word) kunnen per mail gestuurd worden aan de redactiesecretaris, Dr. M. Herps (ntzredactiesecretariaat@gmail.com).

Het copyright berust bij de auteur en NTZ gezamenlijk. Overname in een ander tijdschrift is alleen mogelijk met toestemming van beiden.