Editie: Nummer 1 - 2011

Boekbesprekingen 2011, nummer 1
Lees verder
Hoe ga ik om met stress: het effect van een scholing voor begeleiders
Begeleiders in de gehandicaptenzorg blijken een relatief hoge mate van stress te ervaren.
Lees verder
Het meten van centrale tonusregulatiestoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking…
Het meten van centrale tonusregulatiestoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking: waarnemerovereenstemming van de Modified Ashworth Scale (MAS) en Modified Tardieu Scale (MTS)
Lees verder
De leerstoel geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen aan het UMC St Radboud
In 2009 is aan het UMC St Radboud te Nijmegen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde gevormd door het samengaan van de afdelingen huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en sociale geneeskunde.
Lees verder
Instrumenten voor de bepaling van cliënttevredenheid naast elkaar geplaatst
Het periodiek vaststellen van de tevredenheid van cliënten in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking behoort tot de reguliere taken van de zorgaanbieder.
Lees verder
IQ of ondersteuningsbehoefte bij bezuinigingen AWBZ?
Als er bezuinigd moet worden op de AWBZ uitgaven, laten we dan niet kijken naar het IQ maar naar de behoefte aan ondersteuning.
Lees verder
De bedrijfskundige tovenaarsleerling
In NTZ 4-2010 publiceren Van der Plas, Buntinx en Groothuis een artikel over efficiency van zorgprocessen in woonlocaties voor mensen met een verstandelijke beperking.
Lees verder