Editie: Nummer 1 - 2012

Berichten 2012, nummer 1
Inhoud 'Berichten 2012, nummer 1' - Van de redactie - In Memoriam: Prof. Dr. Alan Clarke - Nabeschouwing Congres Focus op Onderzoek 'Oogsten en Verbinden' (dec. '12) - Terugblik op inspirerende bijeenkomst op 20 januari 2012, georganiseerd door VGN.
Lees verder
Boekbesprekingen 2012, nummer 1
'Sociale Inclusie. Succes- en faalfactoren' (Hans Kröber en Hans van Dongen) en 'Klinische Kinderneuropsychologie' (Hanna Swaab, Anke Bouma, Jos Hendriksen & Claudia König (red.)
Lees verder
Erkenning van verschil: een repliek
over burgerschapsparadigma (2)
Lees verder
Begeleiding bij kinderwens en zwangerschap
Verslag van een verkennend onderzoek naar de manier waarop begeleiding tijdens kinderwens en zwangerschap van mensen met verstandelijke beperkingen wordt vormgegeven.
Lees verder
Burgerschapsparadigma: een perspectief
Lees verder
In dialoog over het ondersteuningsplan
Een exploratief onderzoek naar de betrokkenheid van mensen met verstandelijke beperkingen bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van hun ondersteuningsplan.
Lees verder