Editie: Nummer 2 - 2010

Redactioneel
Gratis

Door hoofdredacteur Dr. Wil Buntinx.

Lees verder
Inhoud
Gratis

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Effecten van keuzeondersteuning op kwaliteit van leven en tevredenheid met zorg volgens ouders/vertegenwoordigers van kinderen en jongeren met een VB

In een klant- en marktgerichte voorzieningencontext wordt groot belang toegekend aan keuzemogelijkheden. Een voorwaarde voor kiezen is de beschikbaarheid van informatie. In dit artikel wordt experimenteel de invloed onderzocht van keuze-ondersteunende informatie en van ondersteuning van ouders tijdens het keuzeproces, op tevredenheid met de gekozen zorg en de door ouders ingeschatte kwaliteit van leven van de betrokken kinderen en jongeren.

Lees verder
Kan continentie een verandering van verdeling van werkzaamheden in de zorg bewerkstelligen?

Op 6 scholen en 2 kinderdagcentra werden observaties uitgevoerd met betrekking tot de tijd die begeleiders besteden aan toiletactiviteiten van kinderen met verstandelijke beperkingen en incontinentieproblemen. Op basis van de uitkomsten pleiten de auteurs voor meer aandacht voor continentietraining.

Lees verder
Ontwikkelingen in het ondersteuningsplan in Nederland

Individuele ondersteuningsplannen zijn anno 2010 gemeengoed in de Nederlandse zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. In dit artikel wordt de ontwikkeling van het ondersteuningsplan beschreven en wordt onderzocht welke eisen en verwachtingen er aan dit instrument worden gesteld vanuit actuele wet-en regelgeving, vanuit het perspectief van professionals, zorggebruikers en vanuit het kwaliteitsbeleid.

Lees verder
Struisvogels met grote eieren

Opiniestuk. Jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking (LVGJ-ers) vormen een kwetsbare groep. Ze lopen een verhoogd risico om een psychiatrische aandoening te ontwikkelen terwijl de hulpverlening beperkt en fragmentarisch is. Daarnaast worden ze in toenemende mate ook veroordeeld als daders van delicten en vinden ze hun opvang in justitiƫle inrichtingen.

Lees verder
Boeken
Gratis

Bekijk hier de uitgelichte boeken in deze editie.

Lees verder
Berichten
Gratis

Lees hier de berichten van deze editie.

Lees verder
Agenda
Gratis

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Publicaties
Gratis

Bekijk hier de publicaties van deze editie.

Lees verder