Editie: Nummer 2 - 2011

Boekbesprekingen 2011, nummer 2
Lees verder
Perspectieven in dialoog
Responsieve evaluatie van beleid voor mensen met verstandelijke beperkingen en hun omgeving
Lees verder
Een index voor de mate waarin de Triple- C-methodiek is geïmplementeerd
Interne consistentie en exploratieve factoranalyse
Lees verder
Broekplassen van een 12-jarige jongen met een lichamelijke en verstandelijke beperking
Het effect van gedragstherapeutische training
Lees verder
Ondersteuningsplannen in de gehandicaptenzorg: beschouwingen en perspectief
In een artikel in het NTZ (juni 2010) beschreven de auteurs de ontwikkelingen rond het ondersteuningsplan in Nederland. In deze bijdrage vervolgen de auteurs de discussie met enkele beschouwingen.
Lees verder