Editie: Nummer 2 - 2013

Publicaties juni 2013
Lees verder
Agenda juni 2013
Lees verder
Berichten juni 2013
Lees verder
Routine Outcome Monitoring bij VB kinderen en adolescenten met een psychische stoornis
In dit artikel wordt verslag gedaan van een systematisch literatuuronderzoek naar instrumenten die voor Routine Outcome Monitoring mogelijk in aanmerking komen. Ook wordt kort verslag gedaan van een eerste praktijkervaring met ROM bij mensen met verstande
Lees verder
Een kosten-batenanalyse van vroegtijdige intensieve gedragstherapie voor kinderen met ASS
In een kosten-batenanalyse zijn geschatte kosten voor onderwijs, (begeleid) wonen en werken of dagbesteding voor personen met ASS in Nederland opgenomen. Vroegtijdige intensieve gedragstherapie kan belangrijke lange termijn besparingen opleveren.
Lees verder
Het stressmodel: alternatief voor overvraging
In dit artikel wordt voorgesteld om het concept overvraging te vervangen door de begrippen 'stress', 'stressrespons' en 'stressoren'.
Lees verder