Editie: Nummer 2 - 2018

Kennisontwikkeling en kennistoepassing
Gratis

Redactioneel door gasthoofdredacteur Prof. dr. Petri J.C.M. Embregts.

Lees verder
Overzicht van onderzoek naar de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het huidige Nederlandse onderzoek naar de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Voor dit overzicht zijn de onderzoeksgroepen die zich hiermee bezighouden bevraagd, en de uitkomsten zijn samengevat zonder verdere toepassing van selectiecriteria.

Lees verder
Een staalkaart van 30 jaar onderzoek naar gedrag en geestelijke gezondheid van mensen met verstandelijke beperkingen

De afgelopen jaren is in nationaal verband nagedacht over de onderzoeksprioriteiten binnen het kennisdomein geestelijke gezondheid en gedrag, en hoe kennis over lichamelijke gezondheid en participatie daarbij van belang kan zijn. Na een beschrijving van die geformuleerde prioriteiten presenteren we middels bibliometrisch onderzoek een staalkaart van onderwerpen en trends in zowel internationaal als Nederlands onderzoek naar gedrag en geestelijke gezondheid.

Lees verder
Van Participatie naar Sociale Inclusie

In de afgelopen decennia heeft een paradigmaverschuiving plaatsgevonden in onze maatschappelijke kijk op mensen met een beperking. In plaats van het defectparadigma, waarin de persoon met een beperking als patiƫnt gezien werd, herkennen we momenteel het burgerschapsparadigma, waarin volwaardig burgerschap centraal staat. Enerzijds leidt dit nieuwe paradigma tot positieve ontwikkelingen. Tegelijkertijd roept het ook vragen op.

Lees verder
In verbinding onderzoek doen
Gratis

Rede uitgesproken op 22 maart 2018 te Den Bosch bij de uitreiking van de Ds. Visscherprijs 2018.

Lees verder
Wetenschappelijk onderzoek in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen

Rede uitgesproken op 22 maart 2018 te Den Bosch bij de uitreiking van de Ds. Visscherprijs 2018.

Lees verder
Anders kijken en gezien worden: ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Rede uitgesproken bij de benoeming tot hoogleraar in de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen met de leeropdracht Orthopedagogiek, i.h.b. mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

Lees verder
Berichten
Gratis

Lees hier de berichten van deze editie.

Lees verder
Agenda
Gratis

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Publicaties
Gratis
Lees verder