Editie: Nummer 3 - 2011

Richtlijngebruik door begeleiders: 
een kant-en-klaar recept?
Richtlijnen en protocollen kunnen gezien worden als belangrijke kwaliteitsinstrumenten binnen zorginstellingen (ZonMw, 2007, Casparie, Theuvenet, Klazinga & Timmermans, 2004).
Lees verder
Afscheid van het burgerschapsparadigma?
In vrijwel alle onderzoeks-, beleids- en organisatieliteratuur met betrekking tot mensen met een verstandelijke handicap wordt het begrip burgerschap op de een of andere wijze gebruikt (Kröber, 2008, pp. 39-40; van Houten & Bellemakers, 2002).
Lees verder
Menselijke waardigheid
Fundament voor menswaardige hulpverlening
Lees verder
Zien, bewogen worden, in beweging komen
Kwaliteit van zorg vindt in zijn meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle, goede relatie tussen de cliënt en de hulpverlener.
Lees verder
Partnerschap in de ondersteuning van mensen met verstandelijke beperkingen
Na het defect-model en het ontwikkelingsmodel is tegenwoordig het burgerschapsmodel(Van Gennep, 2001) leidend.
Lees verder