Editie: Nummer 3 - 2012

De relatie tussen kwaliteit van leven en mondgezondheid bij mensen met een ernstige meervoudige bepe
Er is weinig informatie over de mondgezondheid bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Wel is bekend dat de tandheelkundige behandelnoodzaak vaak wordt onderschat waardoor er dikwijls sprake is van onderbehandeling. Onderbehandeling kan leiden
Lees verder
De (h)erkenning van jongeren met een lichte verstandelijke beperking
Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben een groot risico op het ontwikkelen van gedragsproblemen, en zijn oververtegenwoordigd in de Jeugdzorg en het Justitiƫle systeem.
Lees verder
Factoren die bijdragen aan een effectieve behandeling van obesitas bij mensen met verstandelijke bep
Bij mensen met verstandelijke beperkingen liggen de prevalentiecijfers van overgewicht en obesitas gelijk of zelfs hoger dan bij mensen zonder verstandelijke beperkingen.
Lees verder
Redactioneel NTZ september 2012
Gratis
Lees verder
De relatie tussen kwaliteit van leven en mondgezondheid bij mensen met een ernstige meervoudige bepe
Het belang van een gezond gebit bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking wordt vaak nog onderschat. Onderbehandeling kan een nadelig effect hebben op hun leven. Met behulp van vragenlijsten werd bekeken of noodzakelijke tandheelkundige behande
Lees verder
Factoren die bijdragen aan een effectieve behandeling van obesitas bij mensen met verstandelijke bep
Ook bij mensen met verstandelijke beperkingen komen overgewicht en obesitas voor en is een gezonde leefstijl van groot belang. Dit literatuuronderzoek geeft aan dat naast interventie door gezonde voeding veel winst te behalen valt op het gebied van bewegi
Lees verder
De (h)erkenning van jongeren met een lichte verstandelijke beperking
Tijdige onderkenning van de specifieke problemen van jongeren met een LVB en daarbij aansluitende adequate hulpverlening kan de kans op het ontstaan van ernstige gedragsproblemen en het in aanraking komen met justitie verkleinen. Nader onderzoek en kennis
Lees verder
Begeleiders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen
Weten wat ouders van mensen met ernstige beperkingen en gedragsproblemen belangrijk vinden bij begeleiders is een absolute vereiste voor goede zorgverlening. Deze studie met behulp van interviews is een verdere verkenning van de competenties die nodig zij
Lees verder