Editie: Nummer 3 - 2014

NTZ Publicaties september 2014
Met o.a.:'Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5'; 'Methode Argos. Handvatten voor begeleiders van mensen met een hechtingsstoornis en een verstandelijke beperking'; 'Klik, Verstandelijke beperking & Levenseinde'
Lees verder
NTZ Agenda september 2014
Lees verder
NTZ Berichten september 2014
Met o.a.: Ingezonden reactie over Community care, Integratie van verstandelijk gehandicapten: ideaal of ideologie, Verslag IASSID-congres Wenen
Lees verder
NTZ Boekbespreking september 2014
'Wil je wel in mijn wereld komen?' (Cora van der Kooij); 'Evidence-Based Practice and Intellectual Disabilities' (Peter Sturmey and Robert Didden (eds.)); Active Support. Een handreiking voor de ondersteuning van mensen met een beperking.' (Martin de Vor)
Lees verder
Hulpvragen, doelen en ervaringen met vraaggericht werken bij mensen met een lichte verstandelijke be
Een praktijkonderzoek naar de manier waarop vraaggericht werken in een residentiële setting voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking plaatsvindt.
Lees verder
De capability benadering: reële mogelijkheden tot participatie
Op welke manier kan de politiek-filosofische stroming ‘capability benadering’ dienstbaar zijn aan het ondersteunen van maatschappelijke participatie van mensen met verstandelijke beperkingen.
Lees verder
Eigen regie in (dag)rapportages over mensen met ernstige meervoudige beperkingen
Een discoursanalyse
Lees verder
Redactioneel
Gratis

Integratie.

Lees verder