Editie: Nummer 4 - 2010

Redactioneel
Gratis

Door hoofdredacteur Dr. W.H.E. Buntinx.

Lees verder
Inhoud
Gratis

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Zelfstandig zijn als dat kan

Jongeren met lichte verstandelijke beperkingen vormen een belangrijke groep in de professionele hulpverlening, zowel naar aantal als wat betreft de kritische levensfase waarin zij zich bevinden. Het artikel behandelt een methode om het zelfbeeld en de eigen toekomstvisie van deze jongeren (letterlijk) ‘in beeld’ te brengen.

Lees verder
Glasvorm bepaalt hoeveel limonade mensen met een verstandelijke beperking drinken

Dit artikel beschrijft een verkennend onderzoek naar de invloed van hele gewone dagelijkse omgevingsfactoren (de vorm van een drinkglas) op gedrag van mensen met verstandelijke beperkingen. Bij ondersteuning speelt het beïnvloeden van de omgeving een grote rol. Dit artikel kijkt naar het hanteren van omgevingsfactoren in de context van bevorderen van een gezonde voeding.

Lees verder
Efficiency van zorgprocessen in een residentiële voorziening voor mensen met verstandelijke beperkingen

Door veranderingen in de financieringssystematiek en toename van marktdenken in de zorg wordt kostenbewust organiseren en managen ook in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen belangrijker. In dit artikel proberen de auteurs de toepassing uit van een industrieel model voor efficiency benadering. Zij presenteren uitkomsten en bedenkingen.

Lees verder
Mensen met (lichte) verstandelijke beperkingen in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Uit meerdere rapporten blijkt dat het aantal mensen met ‘lichte verstandelijke beperkingen’ toeneemt. In dit onderzoek wordt verslag gedaan van twee pogingen om grip te krijgen op de onderkenning van personen die tot deze probleemgroep horen en waarvan een belangrijk deel als zorgmijders kan worden gekwalificeerd.

Lees verder
Boeken
Gratis

Bekijk hier de boeken die worden uitgelicht in deze editie.

Lees verder
Berichten
Gratis

Lees hier de berichten van deze editie.

Lees verder
Agenda
Gratis

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Publicaties
Gratis

Bekijk hier de publicaties die in deze editie worden besproken.

Lees verder