Editie: Nummer 4 - 2012

Attributies, emoties en interpersoonlijke stijl van begeleiders
Dit empirisch onderzoek bij 99 begeleiders richt zich op de relatie tussen gedragsproblemen van mensen met verstandelijke beperkingen en attributies, emoties en interpersoonlijke stijl van hun begeleiders. Daarbij werd ook gekeken naar de voorspellende wa
Lees verder
Publicaties NTZ december 2012
Lees verder
Berichten NTZ december 2012
Lees verder
Redactioneel NTZ december 2012
Gratis
Lees verder
‘Méér meedoen’ Nieuwe impulsen voor cliëntenparticipatie in de verstandelijk gehandicaptenzo
Deze opiniebijdrage gaat over de wettelijke ontwikkelingen van cliëntenparticipatie
Lees verder
Begeleiding van rouwprocessen bij personen met een verstandelijke beperking
Dit artikel kijkt naar in totaal twaalf gevalsstudies over begeleiding van rouwprocessen bij mensen met verstandelijke beperkingen. Er werd gekeken naar het verloop van het rouwproces en naar toegepaste interventies.
Lees verder
Psychometrische kenmerken van de Nederlandse versie van de Behavior Problems Inventory-01 (BPI-01)
In deze studie worden de uitkomsten gepresenteerd van een psychometrische studie van de Nederlandse versie van de Behavior Problems Inventory-01 (BPI-01) onder 195 mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.
Lees verder
Attributies, emoties en interpersoonlijke stijl van begeleiders
Dit empirisch onderzoek bij 99 begeleiders richt zich op de relatie tussen gedragsproblemen van mensen met verstandelijke beperkingen en attributies, emoties en interpersoonlijke stijl van hun begeleiders.
Lees verder