Editie: Nummer 4 - 2015

NTZ Publicaties december 2015
Lees verder
NTZ Agenda december 2015
Lees verder
NTZ Berichten december 2015
Over een proefschrift over pijn bij mensen met Down syndroom, witboek stelt normen voor palliatieve zorg op Europees niveau, dementietafels, nieuwe themapagina's op website kennisplein en kandidaten Ds. Visscherprijs 2016.
Lees verder
NTZ Boekbespreking december 2015
Bespreking van 'Kinderrevalidatie', de vijfde geheel herziene druk van Mijna Hadders-Algra, Karel Maathuis, Robert F. Pangalila, Jules G. Becher en Jan de Moor (red.) en 'Inzicht. Transformatie van de dienstverlening', van Gitty Scholten & Martin Schuurma
Lees verder
Het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen
Beeldvorming en methodische aanpak van probleemgedrag als voorwaarden bij het afbouwen van ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen. Casusbespreking van een man met een matige tot lichte verstandelijke beperking en complex probleemgedrag.
Lees verder
Knelpunten bij informeren jeugdigen en (jong)volwassenen met lichte verstandelijke beperking
Knelpunten bij het informeren van jeugdigen en (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking: een juridisch perspectief.
Lees verder
De CAMDEX-DS
Een onderzoek naar een nieuw diagnostisch instrument voor het vaststellen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.
Lees verder
Sterker en beter; Op weg naar toegankelijke eerstelijnszorg voor mensen met verstandelijke beperking
Ingekorte versie van de afscheidsrede als hoogleraar Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc op donderdag 18 juni 2015.
Lees verder
NTZ Redactioneel december 2015
Gratis
Lees verder