Editie: Nummer 4 - 2016

NTZ Agenda december 2016

De belangrijkste evenementen op een rij.

Lees verder
NTZ Berichten december 2016
Lees verder
NTZ Boeken december 2016
Lees verder
NTZ Publicaties december 2016
Lees verder
Waar bemoei ik me mee?
Eigen regie van cliënten met een verstandelijke beperking die alcohol of drugs gebruiken
Lees verder
Het ontwikkelingsdynamische model van Došen: beschouwingen en perspectieven
Lees verder
Onvrijwillige zorg: van Wet Bopz naar Wet zorg en dwang
Lees verder
Sociaal-emotioneel functioneren van jonge vrouwen met een LVB in verschillende woongroepen
Sociaal-emotioneel functioneren van jonge vrouwen met een lichte verstandelijke beperking in een seksespecifieke woongroep versus een gemengde woongroep: Een vijfjarig praktijkonderzoek
Lees verder
Persoonsgerichte zorg en co-creatie van zorg in relatie tot tevredenheid met zorg en het welzijn
Lees verder
Persoonsgerichte zorg en co-creatie van zorg in relatie tot het welzijn en de werktevredenheid
Lees verder
NTZ Redactioneel december 2016
Gratis

Persoonsgerichte zorg.

Lees verder