Editie: Nummer 4 - 2019

Inhoudsopgave
Gratis
Lees verder
Redactioneel
Gratis

Redactioneel door hoofdredacteur Dr. Wil H.E. Buntinx.

Lees verder
Samen werken aan nieuwe ontmoetingen in de marge: participatief actieonderzoek

Dit artikel presenteert een sociaal experiment waarin met betrokkenen is onderzocht of en hoe door een verrijking van perspectieven meer gevarieerde interacties kunnen ontstaan met mensen met een ernstige verstandelijke
en meervoudige beperking.

Lees verder
Prioritering en haalbaarheid van gezondheidsinformatieoverdracht bij huisartspatiënten met een verstandelijke beperking: een Delphi studie

De hier beschreven Delphi studie had als doel om de voor GIO belangrijkste acties, rollen en organisatorische factoren te laten prioriteren en hun haalbaarheid in de dagelijkse praktijk te laten beoordelen door een expertgroep van huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s) en professionele begeleiders.

Lees verder
Deïnstitutionalisering en verstandelijke beperkingen

In dit artikel gaat de auteur na hoe het staat met de deïnstitutionalisering van mensen met VB.

Lees verder
Berichten en Publicaties

Lees hier de berichten van deze editie.

Lees verder
Agenda
Lees verder