Oproep: deelname online database COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking

25 mei 2020

De academische werkplaats Sterker op eigen benen heeft in opdracht van het ministerie van VWS een database opgesteld waarin VG-zorginstellingen online gegevens over hun patienten met (mogelijke) COVID-19 infectie kunnen registreren. Het doel is om inzicht te geven in het verloop van COVID-19 infectie in deze kwetsbare doelgroep.
Uit voorlopige resultaten blijkt dat de helft van de geteste patienten COVID-19 infectie heeft. Hiervan is 10% overleden, waarbij het merendeel jonger (40-69 jaar) is dan in de algemene bevolking. Om meer inzicht te krijgen, is informatie heel hard nodig. Hoe meer organisaties meedoen, hoe beter!
Wilt u deelnemen? Kijk op www.sterkeropeigenbenen.nl/corona voor meer informatie.


Naar nieuws overzicht