Praktijkonderzoek Jaargang 47 - nr. 2 - 2018

Het verhogen van de formatieve waarde van summatieve toetsen door studentbetrokkenheid bij de toetscyclus

Het is van belang dat studenten bij aanvang van een studiedonderdeel de beoordelingscriteria en de vereiste standaarden begrijpen om tot de juiste prestatie te komen. De criteria voor succes dienen immers het uitgangspunt te zijn voor het leren van de student. In de praktijk blijken deze criteria echter lang niet altijd helder voor studenten. Vaak begrijpen ze deze criteria niet helemaal of het vereiste niveau is onduidelijk. Door studenten actief te betrekken bij deze beoordelingscriteria kan feedup worden geboden waardoor voor studenten duidelijker wordt wat van hen wordt verwacht. Dit artikel beschrijft een onderzoek dat gericht is op het verhelderen van deze criteria.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Inhoud – nr. 1, mei 2019 – jaargang 48
Lees verder
Redactioneel – nr. 1, mei 2019 – jaargang 48
Lees verder