Praktijkonderzoek Jaargang 47 - nr. 2 - 2018

Uitdagingen bij het stimuleren van diep leren in Small Private Online Courses (SPOCs)

Docenten in SPOCs (Small Private Online Courses) zijn ondervraagd over hun grootste uitdagingen bij het bereiken van diep leren. Resultaten laten zien dat de vijf meest voorkomende uitdagingen als volgt zijn: 1) Aansluiting tussen leerdoelen en leeractiviteiten 2) Inzicht in de behoeften van studenten 3) Flexibiliteit om doceerstrategie aan te passen 4) Sociale cohesie en 5) Mogelijkheden tot dialoog. Als we de resultaten vergelijken vanuit het perspectief van de ‘Community of Inquiry’ van Garrison en Kanuka (2004), zien we dat docenten in SPOCs voldoende aandacht hebben voor content-overdracht, maar meer nadruk zouden kunnen leggen op sociale en vooral didactische activiteiten.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Inhoud – nr. 1, mei 2019 – jaargang 48
Lees verder
Redactioneel – nr. 1, mei 2019 – jaargang 48
Lees verder