Artikelen

Jaargang 47 - nr. 3 - 2018
Inhoud – nr. 3, december 2018 – jaargang 47
Lees verder
Redactioneel – nr. 3, december 2018 – jaargang 47
Lees verder
Verkeerde studiekeuze of verkeerd aanbod (of beide)?

Het stoort mij vreselijk, dat heel vaak alleen de studiekeuze, dus de student, de schuld (of aandacht) krijgt als het over uitval en vertraging gaat. Speelt het aanbod (het geheel van opleidingen, opzet van het onderwijs, begeleiding, toetsing) dan geen enkele rol? Hebben we niet simpelweg het rendement dat bij ons onderwijssysteem hoort? Ik kan het daarom niet laten nog een keer in te gaan op studiesucces, ook na mijn vorige column over de BSA (OvO, jrg 47, no 2 p 4-6).

Lees verder
Ho stop! Een interventie studie naar de opbrengsten van een weerbaarheidstraining bij studenten Maatschappelijk Werk & Dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Sociaal werkers in Nederland krijgen in hun werk vaak met agressie te maken. Veel meer dan voor de sociale transitie van januari 2015 komen medewerkers van welzijnsorganisaties, gemeenten en sociale teams bij mensen thuis. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de veiligheid van professionals (Hogendorp, 2017). Hoe kunnen sociaal werkers weerbaar worden in situaties waarin een cliƫnt agressief wordt? Helpt een weerbaarheidstraining in de opleiding tot sociaal werker hierbij?

Lees verder
Studentbetrokkenheid stimuleren via autonomie

In dit artikel doen we verslag van een onderwijsinterventie naar het stimuleren van studentbetrokkenheid door het bieden van autonomie. Deze interventie bouwt voort op bevindingen van een eerder experiment (Peltenburg, Luijs, & Hunziker, 2016) dat liet zien dat studenten vinden dat meer autonomie samengaat met een grotere betrokkenheid en dat zij graag zelf de keuze maken voor de mate van autonomie in het onderwijs. In de hier beschreven interventie mochten studenten zelf kiezen of zij meer autonomie wensten bij het volgen van het vak LeerKracht 3.

Lees verder
Het ontdekken van talenten in een talentgerichte leerroute

Sinds september 2016 kent de voltijd HRM-opleiding van de Fontys Hogeschool Human Resources Management en Toegepaste Psychologie een leerroute waarin studenten gericht werken aan het ontdekken van hun talenten. Om talenten te ontdekken werken studenten in kleine groepen aan vraagstukken uit het Human Resources Management werkveld. Dit artikel legt uit hoe de eerste lichting studenten dat heeft ervaren en hoe zij hun ontdekte talenten inzetten en ontwikkelen tijdens de stage in het derde leerjaar.

Lees verder