Artikelen

Jaargang 49 - nr. 1 - 2020
Inhoud – nr. 1, mei 2020 – jaargang 49
Lees verder
Redactioneel – nr. 1, mei 2020 – jaargang 49

Karin Smit neemt kort de inhoud van het tijdschrift door.

Lees verder
Team-based Learning: best practice voor effectief en leuker leren!

In de huidige maatschappij veroudert kennis snel. Er worden meer generieke vaardigheden gevraagd zoals: probleemoplossend vermogen, samenwerken, goed communiceren en levenslang leren. De onderwijspraktijk lijkt nog niet volledig in lijn met deze aan startende beroepsbeoefenaars gestelde eisen. Traditioneel onderwijs gaat er nog te vaak vanuit dat overdracht van kennis door experts automatisch leidt tot leren, terwijl onderzoek uitwijst dat dit niet het geval is. Een onderwijsconcept dat het aanleren van sociale vaardigheden/competenties faciliteert, is Team-based Learning (TBL). In dit artikel wordt de methode van het TBL onderwijsconcept besproken, gebruikmakend van onderzoek naar de effectiviteit van TBL.

Lees verder
De redactie stelt zich voor

Redactieleden Ann Stes en Riekje de Jong stellen zich aan je voor.

Lees verder
Column – Een virus als (wellicht grootste) onderwijsvernieuwer

"Als HO nu niet instapt in dit proces, is dat een dramatisch gemiste kans waarvan men nog jaren last zal hebben."

Lees verder
In gesprek met…. dr. Anja Boevé over onderzoek naar innovaties op het gebied van toetsing

Een interview met dr. Anja Boevé over haar promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen waarin zij vier onderwijsinnovaties op het gebied van toetsing onder de loep nam.

Lees verder
Verklaren persoonlijkheid en studiekeuze verschillen in studiemotivatie in het hoger onderwijs?

De vraag die in dit artikel centraal staat is in hoeverre intrinsieke studiemotivatie van studenten samenhangt met hun persoonlijkheid en gekozen studierichting. Om deze vraag te beantwoorden is meer dan 800 hbo-studenten van vier verschillende faculteiten (van een onderwijsinstelling in het zuiden van Nederland) een online vragenlijst voorgelegd. Hiermee werden vijf centrale karaktertrekken – gebaseerd op de OCEAN ofwel Big Five theorie – in kaart gebracht.

Lees verder
Interessante links naar online onderwijs

Voor informatie over online onderwijs kun je terecht bij een aantal organisaties. De links naar de websites vind je in dit artikel. Voor meer algemene informatie over docentprofessionalisering in het HO en voor interessante, belangrijke bijeenkomsten verwijzen we tevens naar de website van EHON.

Lees verder
Oproep: nieuwe redactieleden en kopij zijn welkom!

De redactie is blij met het huidige redactieteam, maar we zoeken nog steeds meer redactieleden. We zouden dit werk graag met nog meer mensen willen doen. En we zijn altijd op zoek naar kopij.

Lees verder