Praktijkonderzoek

Toegepaste Biologie tutoren onder de loep – Studenten en tutoren beoordelen tutorgedrag

Begin 2014 is er op de HAS Hogeschool bij de opleiding Toegepaste Biologie een onderzoek gedaan naar de tutoren bij probleemgestuurd onderwijs (PGO). Doel van dit onderzoek was om de kwaliteit van de huidige tutoren te inventariseren en aandachtspunten in het tutor functioneren te belichten.

Lees verder
Welke opvattingen hebben docenten fysiotherapie over professioneel beoordelen?

Het vragenlijstonderzoek waarvan in deze publicatie verslag wordt gedaan geeft antwoord op de vraag: Wat is de perceptie van de hbo-docent over professioneel beoordelen? Het blijkt dat aspecten zoals het samen met een collega beoordelen (meerogenprincipe) en het medeverantwoordelijk maken van studenten bij beoordelen nog aandacht vragen. De uitkomsten bieden aangrijpingspunten voor verdere professionaliseringsplannen.

Lees verder
‘Let’s get international’ – De verwerving van internationale en interculturele competenties via een online internationaal groepswerk

Deze studie onderzoekt aan de hand van evaluatievragen (1) de impact van een online internationaal groepswerk op de internationale en interculturele competenties van studenten en (2) de factoren die de beoordeling van het groepswerk beïnvloeden. De resultaten wijzen op de mogelijkheden die een internationaal groepswerk biedt.

Lees verder
Webcolleges: zegen of vloek? Een literatuurstudie en empirisch onderzoek

Het afschaffen van webcolleges zou ervoor zorgen dat studenten (weer) naar het hoorcollege zouden komen. Opvallend is dat deze beslissingen niet genomen worden op basis van wetenschappelijke inzichten, maar op basis van aannames

Lees verder
Een explorerend onderwijsexperiment naar het stimuleren van studentbetrokkenheid

De ervaringen die in dit experiment zijn opgedaan, en meer specifiek (1) de leerervaringen van de opleidingsdocenten, (2) de beleving van de betrokken
studenten van hun deelname aan het experiment, en (3) de relatie met de keuze in toetsproduct door de studenten, zijn in dit artikel onderwerp van studie.

Lees verder
Soft skills als competentie in het HBO – Het creëren van draagvlak als competentie in het HBO

Draagvlak creëren betekent ervoor zorgen dat vooraf ondersteuning en goedkeuring wordt verkregen voor plannen of beslissingen. Een goede beheersing van draagvlak creëren levert de student voordeel in de toekomst. In een praktijkgericht onderzoek is gezocht naar welke bekwaamheden hierin belangrijk zijn en hoe die het beste in een curriculum verankerd kunnen worden, zodat de student als werknemer beter voorbereid is op die toekomst.

Lees verder
De invloed van docentgedragingen op de docent-studentrelatie

In dit artikel wordt uiteengezet welke gedragingen volgens studenten een positieve docent-student relatie (DSR) kenmerken en wat die gedragingen inhouden. Met een positieve DSR wordt een DSR bedoeld die volgens studenten bijdraagt aan hun motivatie. Als uitgangspunt wordt hiervoor een praktijkonderzoek gebruikt dat werd uitgevoerd binnen een paramedische opleiding.

Lees verder