Editie: Jaargang 40 - nr. 3

Inhoud
Gratis

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Redactioneel en column
Gratis

Redactioneel door Herma Roebertsen. Column door Hans van Hout.

Lees verder
Excelleren in Hoger Onderwijs en Samenleving: Een integratief model rondom uitmuntende prestaties

Er is een model ontwikkeld dat helpt bij de bespreking van doceerstrategie├źn die studenten stimuleren om tot uitmuntende prestaties te komen. Een breder blikveld is nodig; de vraag wat prikkelt tot excelleren staat niet op zichzelf en is nauw verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees verder
De leer- en motivatiekenmerken van studenten in het volwassenenonderwijs

Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen wordt geconfronteerd met een toegenomen heterogene instroom, dit zowel wat betreft leeftijd, vooropleiding en werk- en gezinssituatie, als wat betreft leer- en motivatiekenmerken. De opleidingen in het volwassenenonderwijs worden dan ook uitgedaagd om hun onderwijs hierop af te stemmen.

Lees verder
Towards a model of student engagement: Identifying engagement triggers in Dutch higher vocational education.

What motivates students to work harder for their studies? Why students choose to engage in certain activities and whether there is a link between these
engagement scales and actual performance?

Lees verder
Professionalisering van docenten in het hbo

Wat is het effect van docentprofessionaliseringsactiviteiten: specialisatie, ook vanwege de toegenomen maatschappelijke eisen tot certificering, of zichzelf juist verbreden in hun vakmanschap? Wat betekent dit voor de beroepsautonomie?

Lees verder
Signaal

Reenalda, M. (2011). Effecten van dualisering in het hbo. Enschede: Universiteit Twente.

Lees verder
EHON nieuws
Gratis

Op 30 september 2011 vond in Utrecht de tweede jaarvergadering van het EHON plaats. Deze keer was er voor een programma gekozen, waarbij de jaarvergadering een uur zou duren, waarna een aantrekkelijk inhoudelijk middagprogramma werd aangeboden onder de titel 'Meer met minder'.

Lees verder