Weten Jaargang 10 nummer 15 2019 Gratis

Herken kleuters met risico op latere leesproblemen

Door: Marjolein Noé, Heleen Leysen, Joke Simons en Eline Van Kerckhove

Lezen is een vaardigheid die kinderen moeten leren. Het is nodig om hen daarin expliciet te stimuleren en te begeleiden. Sommige kinderen - de zogenaamde ‘risicolezers’ - beginnen met minder kansen of minder vaardigheden aan de leesontwikkeling en kunnen daardoor problemen ervaren bij de start van het leesonderwijs. Zij ontwikkelen mogelijk leesmoeilijkheden of zelfs ernstige leesproblemen. Door deze kinderen al in de kleuterklas te signaleren, kunnen ze extra voorbereid worden op een zo vlot mogelijke leesstart met leesplezier. Het is daarom belangrijk risicosignalen te herkennen nog voordat leesproblemen opduiken.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Redactioneel

Van de redactie

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder