Weten Jaargang 9 nummer 13 2018 Gratis

Het begrijpend leesonderwijs en de leesprestaties van Nederlandse en Vlaamse leerlingen met elkaar vergeleken, PIRLS-2016

Door: Mirjam Snel

In december 2017 is in zowel Nederland als Vlaanderen een rapport verschenen waarin de internationale resultaten van de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) worden beschreven. Op basis van deze twee rapporten worden in dit artikel de begrijpend leesprestaties en het leesonderwijs in beide landen met elkaar vergeleken. Aan het eind van het artikel worden er vanuit onderzoeksliteratuur enkele aanbevelingen geformuleerd.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Redactioneel

Van de redactie

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder