Opinie Jaargang 10 nummer 15 2019

Naar meer grip op mondelinge vaardigheden. Doelgericht werken met behulp van krachtige routines en reflectie

In dit artikel willen we een lans breken voor doelgericht werken aan de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen in de groepen 1 tot en met 8. Het mondelinge domein is alomtegenwoordig in klassen en lessituaties, maar uit het recente Peilingsonderzoek naar mondelinge taalvaardigheid in groep 8 komt naar voren dat dat nog niet betekent dat het beheersingsniveau, zoals dat in het Referentiekader Taal onder 1S/2F beschreven is, door de gewenste minimaal 65% van de leerlingen in groep 8 behaald wordt (Inspectie van het Onderwijs, 2019). Om het domein meer onder de aandacht te brengen, hebben we op basis van ervaringen en ontwikkelwerkzaamheden in de praktijk een achttal routines uitgewerkt waarmee doelgerichte ontwikkeling van het mondelinge domein, met een stevige positie voor reflectie, onder handbereik komt.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Redactioneel

Van de redactie

Lees verder
Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder