Columns


Jaargang 10 nummer 15 2019
De beste stuurlui staan aan wal!

Omdat iedereen op school heeft gezeten, heeft ook iedereen een mening over het (lees)onderwijs; het is net voetbal, ook daar staan de beste stuurlui aan wal. Op het schoolplein en tijdens verjaardagen praten ouders van schoolgaande kinderen, als zogenaamde deskundigen, over het onderwijs dat volgens hen niet deugt. Vol overtuiging vertellen zij wat er op school en in de klas anders en beter zou moeten; vol overtuiging vertellen zij waarom de methodiek die de leerkracht hanteert voor hun kind niet werkt. Om de relatie met deze ouders en de gezelligheid van zo’n verjaardag niet te verstoren, laat ik al deze prietpraat, die als wijsheden worden verspreid, vaak van me afglijden. Maar, soms wordt het me te gortig en explodeer ik (zoals nu) in een column.

Lees verder

Jaargang 9 nummer 14 2019
Begrijpend lezen moet je leren!

De Florentijnse meesterspeurder-monnik Lapo Mosca, hoofdfiguur in een aantal Middeleeuwse thrillers van Hélène Nolthenius, hanteert de gevleugelde uitspraak: ‘Lezen zonder te begrijpen is als jagen zonder te vangen!’ In die tijd, vóór de (Europese) uitvinding van het buskruit, was jagen mét vangen essentieel om in de noodzakelijke levensbehoeftes te voorzien. Als de vaardigheid om begrijpend te lezen wordt vergeleken met die levensbehoefte, dan is daarmee het belang ervan evident.

Lees verder

Jaargang 9 nummer 13 2018
Column – De Toekomst

Nog nooit klaagden we in de samenleving in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder over slechte concentratie, oppervlakkigheid, vluchtigheid, onrust, infobesitas en verslaving. De tijd van volwassenen en kinderen wordt opgeslokt door het digitale monster dat vele koppen heeft. De digitale overload raakt direct aan de kwijnende leescultuur. Heeft lezen nog wel toekomst?

Lees verder