Praktijkonderzoek


Jaargang 10 nummer 15 2019
Beter Schrijven: effectief schrijfonderwijs voor de bovenbouw van het basisonderwijs

Schrijfonderwijs leek vroeger zo eenvoudig. De onderwijzer gaf een ‘stelopdracht´, de leerlingen leverden hun tekst in en kregen hun werk terug met een cijfer of een beoordeling in woorden erboven. Soms waren spelfouten verbeterd of stond er bemoedigend commentaar in de kantlijn. Inmiddels weten we dat er effectievere manieren zijn om beter te leren schrijven.
Uit onderzoek blijkt dat strategiegericht schrijfonderwijs het beste werkt. In dit artikel beschrijven we een aanpak die we ontwikkelden op basis van internationaal erkend onderzoek. Strategieonderwijs is daarin ingebed in het communicatieve
paradigma, met gebruikmaking van krachtige lezersfeedback en het reviseren van teksten op basis van die feedback. De
aanpak bleek effectief en werd, om het voor veel leerkrachten bereikbaar te maken, duurzaam geïmplementeerd in een
veelgebruikte, dynamische onderwijsleeromgeving.

Lees verder

Jaargang 9 nummer 14 2019
De kracht van goede gesprekken voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden

In onderwijs (en opvoeding) proberen we kinderen de benodigde kennis, vaardigheden en houdingen aan te leren waarmee zij in verschillende sociale situaties taal kunnen gebruiken om hun communicatieve doelen te bereiken. Het is belangrijk dat we in onderwijs al vanaf jonge leeftijd expliciet aandacht schenken aan de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden van kinderen. In dit artikel laten we zien wat de kracht kan zijn van het voeren van goede gesprekken met kinderen voor het verbeteren van hun communicatieve taalvaardigheid.

Lees verder

Jaargang 9 nummer 14 2019
Experimenteren en redeneren bij Wetenschap en Technologie

Hoe haal je het maximale uit je onderwijs in Wetenschap en Technologie (W&T)? En welke rol speelt taal daarbij? In dit artikel laten we de relatie zien tussen taal en W&T en presenteren we de opzet en resultaten van een grootschalig onderzoek in groep 6 van de basisschool. Tot slot beschrijven we de ervaringen met de ontwikkelde lesmaterialen die gratis beschikbaar gesteld zijn en doen we een aanzet voor de volgende stap in de vertaalslag van de inzichten naar de onderwijspraktijk.

Lees verder